مزایده شماره ۹۷/۵-۴۲

گشایش پاکت ها

۹۷/۰۹/۰۶

مهلت ارائه پیشنهاد در تهران

۹۷/۰۹/۰۵

مهلت ارائه پیشنهاد در شهرستان

۹۷/۰۸/۲۸

شروع مزایده

۹۷/۰۸/۱۸

شناسنامه و تصاویر

زمانبندی بازدید

برگ شرایط

آگهی مزایده

ارتباط با ما

آدرس :

خیابان احمدقصیر – خیابان دهم – پلاک ۲۱ – طبقه اول

تلفن :

۰۲۱-۸۲۸۹۶۲۵۳-۸۲۸۹۶۲۲۹