اطلاعیه های مهم

املاک ویژه

تقویم برگزاری مزایده های سال ۱۳۹۷

انتشار آگهی پایان مهلت شرکت در مزایده در نمایندگی شهرستان پایان مهلت شرکت در مزایده در تهران گشایش پاکت ها وضعیت
شنبه ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ دوشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ یکشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ دوشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ نتایج
انتشار آگهی پایان مهلت شرکت در مزایده در نمایندگی شهرستان پایان مهلت شرکت در مزایده در تهران گشایش پاکت ها وضعیت
شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ دوشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ نتایج
انتشار آگهی پایان مهلت شرکت در مزایده در نمایندگی شهرستان پایان مهلت شرکت در مزایده در تهران گشایش پاکت ها وضعیت
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ نتایج
انتشار آگهی پایان مهلت شرکت در مزایده در نمایندگی شهرستان پایان مهلت شرکت در مزایده در تهران گشایش پاکت ها وضعیت
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ نتایج
انتشار آگهی پایان مهلت شرکت در مزایده در نمایندگی شهرستان پایان مهلت شرکت در مزایده در تهران گشایش پاکت ها وضعیت
شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ نتایج
انتشار آگهی پایان مهلت شرکت در مزایده در نمایندگی شهرستان پایان مهلت شرکت در مزایده در تهران گشایش پاکت ها وضعیت
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ بزودی
انتشار آگهی پایان مهلت شرکت در مزایده در نمایندگی شهرستان پایان مهلت شرکت در مزایده در تهران گشایش پاکت ها وضعیت
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ آگهی
انتشار آگهی پایان مهلت شرکت در مزایده در نمایندگی شهرستان پایان مهلت شرکت در مزایده در تهران گشایش پاکت ها وضعیت
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ بزودی

اخبار مسکن

دانستنی های معاملات ملکی

نوژان صنعت در شبکه های اجتماعی
ارتباط با ما
تلفن : ۸۲۸۹۶۲۳۵ – ۸۲۸۹۶۲۵۳ – ۰۲۱
فکس : ۸۲۸۹۶۲۶۷ – ۰۲۱
نشانی : آرژانتین – خیابان بخارست – خیابان دهم – پلاک ۲۱ – طبقه اول