املاک ویژه

تقویم برگزاری مزایده های سال ۱۳۹۸

انتشار آگهی پایان مهلت شرکت در مزایده در نمایندگی شهرستان پایان مهلت شرکت در مزایده در تهران گشایش پاکت ها وضعیت
شنبه 1398/۰۲/14 دوشنبه 1398/۰۲/23 یکشنبه 1398/۰۲/29 دوشنبه 1398/۰۲/30 نتایج
انتشار آگهی پایان مهلت شرکت در مزایده در نمایندگی شهرستان پایان مهلت شرکت در مزایده در تهران گشایش پاکت ها وضعیت
شنبه 1398/04/01 دوشنبه 1398/04/10 یکشنبه 1398/۰۴/16 دوشنبه 1398/۰۴/17 نتایج
انتشار آگهی پایان مهلت شرکت در مزایده در نمایندگی شهرستان پایان مهلت شرکت در مزایده در تهران گشایش پاکت ها وضعیت
شنبه 1398/۰۵/12 سه شنبه 1398/۰۵/22 یکشنبه 1398/۰۵/27 دوشنبه 1398/۰۵/28 نتایج
انتشار آگهی پایان مهلت شرکت در مزایده در نمایندگی شهرستان پایان مهلت شرکت در مزایده در تهران گشایش پاکت ها وضعیت
شنبه 1398/08/11 دوشنبه 1398/08/20 یکشنبه 1398/08/26 دوشنبه 1398/08/27 نتایج
انتشار آگهی پایان مهلت شرکت در مزایده در نمایندگی شهرستان پایان مهلت شرکت در مزایده در تهران گشایش پاکت ها وضعیت
شنبه 1398/09/30 دوشنبه 1398/10/09 یک شنبه 1398/10/15 دوشنبه 1398/10/16 نتایج
انتشار آگهی پایان مهلت شرکت در مزایده در نمایندگی شهرستان پایان مهلت شرکت در مزایده در تهران گشایش پاکت ها وضعیت
شنبه 1398/11/05 دوشنبه 1398/11/14 یکشنبه 1398/11/20 دوشنبه 1398/11/21 نتایج
انتشار آگهی پایان مهلت شرکت در مزایده در نمایندگی شهرستان پایان مهلت شرکت در مزایده در تهران گشایش پاکت ها وضعیت
شنبه 1398/12/03 دوشنبه 1398/12/12 دوشنبه 1398/12/19 سه شنبه 1398/12/20 نتایج

اخبار مسکن

دانستنی های معاملات ملکی

نوژان صنعت در شبکه های اجتماعی
ارتباط با ما
تلفن : ۸۲۸۹۶۲۳۵ – ۸۲۸۹۶۲۵۳ – ۰۲۱
فکس : ۸۲۸۹۶۲۶۷ – ۰۲۱
نشانی : آرژانتین – خیابان بخارست – خیابان دهم – پلاک ۲۱ – طبقه اول