مزایده شماره ۹۷/۴-۴۱

گشایش پاکت ها

۹۷/۰۷/۱۶

مهلت ارائه پیشنهاد در تهران

۹۷/۰۷/۱۵

مهلت ارائه پیشنهاد در شهرستان

۹۷/۰۷/۰۹

شروع مزایده

۹۷/۰۶/۳۱

برای جستجوی ملک مورد نظر یکی از شهرهای زیر را انتخاب نمایید

ارتباط با ما

آدرس :

خیابان احمدقصیر – خیابان دهم – پلاک ۲۱ – طبقه اول

تلفن :

۰۲۱-۸۲۸۹۶۲۵۳-۸۲۸۹۶۲۲۹