مزایده شماره ۹۷/۲-۳۹

گشایش پاکت ها

۹۷/۰۵/۲۲

مهلت ارائه پیشنهاد در تهران

۹۷/۰۵/۲۱

مهلت ارائه پیشنهاد در شهرستان

۹۷/۰۵/۱۵

شروع مزایده

۹۷/۰۵/۰۶

شناسنامه و تصاویر

زمانبندی بازدید

برگ شرایط

آگهی مزایده

ارتباط با ما

آدرس :

خیابان احمدقصیر – خیابان دهم – پلاک ۲۱ – طبقه اول

تلفن :

۰۲۱-۸۲۸۹۶۲۵۳-۸۲۸۹۶۲۲۹