مزایده شماره ۹۷/۲-۳۹

گشایش پاکت ها

۹۷/۰۴/۰۴

مهلت ارائه پیشنهاد در تهران

۹۷/۰۴/۰۳

مهلت ارائه پیشنهاد در شهرستان

۹۷/۰۳/۲۸

شروع مزایده

۹۷/۰۳/۱۹

ارتباط با ما

آدرس :

خیابان احمدقصیر – خیابان دهم – پلاک ۲۱ – طبقه اول

تلفن :

۰۲۱-۸۲۸۹۶۲۵۳-۸۲۸۹۶۲۲۹