شناسنامه املاک

جهت مشاهده شناسنامه املاک برروی کد پرونده کلیک نمایید.

ردیف کد پرونده نام شهر
۱۰۰ ۵۱۳۴ رشت
۱۰۱ ۵۱۳۵ رشت
۱۰۲ ۵۱۳۶ رشت
۱۰۳ ۵۱۳۷ رشت
۱۰۴ ۶۰۷ رشت
۱۰۵ ۱۶۸۹ رشت
۱۰۶ ۲۱۷۳ رشت
۱۰۷ ۲۲۳۱ رشت
۱۰۸ ۲۲۴۳ رشت
۱۰۹ ۲۲۸۳ رشت
۱۱۰ ۲۵۴۸ رشت
۱۱۱ ۱۱۸۲ املش
۱۱۲ ۲۱۳۰ رشت
۱۱۳ ۱۶۹۵ رشت
۱۱۴ ۱۸۳ آستارا
۱۱۵ ۱۸۴ آستارا
۱۱۶ ۱۸۵ آستارا
۱۱۷ ۱۸۹ آستارا
۱۱۸ ۱۹۰ آستارا
۱۱۹ ۱۰۶۹ آستارا
۱۲۰ ۹۱۴ بندر انزلی
۱۲۱ ۱۷۳۷ آستانه اشرفیه
۱۲۲ ۱۰۶۰ لاهیجان
۱۲۳ ۱۷۰۲ لاهیجان
۱۲۴ ۲۳۶۵ لاهیجان
۱۲۵ ۲۴۳۸ بندرعباس
۱۲۶ ۲۵۸۹ قشم
۱۲۷ ۲۵۹۰ قشم
۱۲۸ ۲۵۹۱ قشم
۱۲۹ ۲۵۹۲ قشم
۱۳۰ ۲۵۹۳ قشم
ردیف کد پرونده نام شهر
۶۷ ۹۸۹ بابل
۶۸ ۱۱۲۸ بابل
۶۹ ۱۳۲۶ بابل
۷۰ ۱۳۲۷ بابل
۷۱ ۱۳۲۸ بابل
۷۲ ۱۰۷۶ بابلسر
۷۳ ۱۹۴۱ بابلسر
۷۴ ۹۴۴ بابلسر
۷۵ ۲۲۹۸ قائمشهر
۷۶ ۱۶۶۵ سوادکوه
۷۷ ۱۶۸۳ بهشهر
۷۸ ۱۹۶۸ بهشهر
۷۹ ۲۳۳۵ محمود آباد
۸۰ ۱۲۰۰ تنکابن
۸۱ ۱۳۱۴ تنکابن
۸۲ ۱۳۱۵ تنکابن
۸۳ ۱۶۰۵ تنکابن
۸۴ ۱۶۴۹ رامسر
۸۵ ۲۲۹۱ رامسر
۸۶ ۶۹۵ سمنان
۸۷ ۱۷۲۳ سمنان
۸۸ ۹۹۵ شهمیرزاد
۸۹ ۲۲۴۹ شهمیرزاد
۹۰ ۲۲۵۰ شهمیرزاد
۹۱ ۲۵۷۵ شهمیرزاد
۹۲ ۶۵۲ مهدی شهر
۹۳ ۱۳۳۰ مهدی شهر
۹۴ ۱۹۳۸ گرگان
۹۵ ۵۱۴۲ مشهد
۹۶ ۱۹۳۶ قزوین
۹۷ ۲۱۳۹ همدان
۹۸ ۵۱۳۲ رشت
۹۹ ۵۱۳۳ رشت
ردیف کد پرونده نام شهر
۳۴ ۶۹۰ اردبیل
۳۵ ۷۱۷ اردبیل
۳۶ ۱۵۵۶ اردبیل
۳۷ ۱۸۷۱ اردبیل
۳۸ ۱۸۷۳ اردبیل
۳۹ ۱۸۸۰ اردبیل
۴۰ ۱۸۸۲ اردبیل
۴۱ ۱۹۲۸ اردبیل
۴۲ ۱۷۹۱ سرعین
۴۳ ۱۵۷۳ ارومیه
۴۴ ۱۷۰۰ ارومیه
۴۵ ۱۵۰۹ اهواز
۴۶ ۱۵۵۰ اهواز
۴۷ ۱۵۵۱ اهواز
۴۸ ۱۴۶۹ اهواز
۴۹ ۱۴۷۲ اهواز
۵۰ ۱۴۷۳ اهواز
۵۱ ۱۶۴۳ اهواز
۵۲ ۱۷۸۰ اهواز
۵۳ ۱۸۷۰ اهواز
۵۴ ۱۹۵۵ اهواز
۵۵ ۸۵۰ رامهرمز
۵۶ ۵۷۱ آبادان
۵۷ ۳۰۳ خرمشهر
۵۸ ۳۴۳ خرمشهر
۵۹ ۵۳۹ خرمشهر
۶۰ ۸۳۸ گچساران
۶۱ ۹۴۳ اصفهان
۶۲ ۱۶۷۰ اصفهان
۶۳ ۱۹۷۴ اصفهان
۶۴ ۱۷۶۴ آمل
۶۵ ۱۹۰۸ آمل
۶۶ ۲۴۴۳ آمل
ردیف کد پرونده نام شهر
۱ ۲۲۵۵ تهران
۲ ۲۲۱۴ تهران
۳ ۸۲۴/۱ تهران
۴ ۸۲۴/۲ تهران
۵ ۱۶۳۲ تهران
۶ ۱۹۳۳ تهران
۷ ۱۹۹۳ تهران
۸ ۲۲۴۰ تهران
۹ ۱۵۶۷ تهران
۱۰ ۱۷۴۸ تهران
۱۱ ۷۱۶ رودهن
۱۲ ۸۰۸ ورامین
۱۳ ۸۰۹ ورامین
۱۴ ۸۱۰ ورامین
۱۵ ۸۱۷ ورامین
۱۶ ۱۰۰۶ زنجان
۱۷ ۱۸۲۳ تبریز
۱۸ ۷۹۳ تبریز
۱۹ ۱۹۷۳ تبریز
۲۰ ۲۰۱۰ تبریز
۲۱ ۲۰۰۸ تبریز
۲۲ ۲۰۰۹ تبریز
۲۳ ۲۴۱۴ تبریز
۲۴ ۹۷۷ تبریز
۲۵ ۱۱۶۳ تبریز
۲۶ ۲۳۹۳ تبریز
۲۷ ۸۸۲ تبریز
۲۸ ۸۸۸ اردبیل
۲۹ ۱۸۲۲ اردبیل
۳۰ ۱۹۲۴ اردبیل
۳۱ ۱۹۲۵ اردبیل
۳۲ ۱۹۲۶ اردبیل
۳۳ ۱۹۲۷ اردبیل