مسئول دفتر : ۰۲۱۸۲۸۹۶۲۵۳

مدیریت اسناد :  ۰۲۱۸۲۸۹۶۲۶۵ – ۰۲۱۸۲۸۹۶۲۳۶


مدیریت فروش : ۰۲۱۸۲۸۹۶۲۳۵ – ۰۲۱۸۲۸۹۶۲۴۰


فکس : ۰۲۱-

نشانی : تهران – آرژانتین – خیابان بخارست (احمد قصیر) – خیابان دهم – پلاک ۲۱ – طبقه اول

مراجعه حضوری فقط با تعیین وقت قبلی امکان‌پذیر است.